Pulse para regresar

Luz diurna, exterior Cap de Creus (Cadaqués)

Película Agfachrome 50L forzada a 200 ASA filtro conversor magenta